portret emmy postma

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Emmy Postma Interior Design staat voor interieur ontwerp waarin de wens en de persoonlijkheid van de opdrachtgever centraal staan. Een goed ontwerp is prettig in gebruik met een mix van de juiste meubelen, goede verhoudingen, weloverwogen kleurgebruik en optimale verlichting. Elk onderdeel in het ontwerp moet bijdragen aan het geheel.

Een interieur dat mag groeien en waar de tijd voor wordt genomen. Dat kan betekenen een totaal project met bouwbegeleiding waarbij alle zorg uit handen genomen wordt of een advies op maat voor een onderdeel van een woning. Voor en binnen elk budget is daarbij een belangrijke voorwaarde. Mijn motto daarbij is : "Doorgaan tot de opdrachtgever absoluut tevreden is".

1 Oriënterend gesprek 

Elk project begint met een vrijblijvend oriënterend gesprek en het bekijken van de ruimte of woning waar het om gaat.  In dit gesprek worden de wensen van de opdrachtgever in kaart gebracht. Het te besteden budget en de mogelijkheden van de ruimte worden besproken en geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens wordt een offerte gemaakt voor het ontwerpproces.

2 Voorlopig ontwerp

Dit pakket van wensen en mogelijkheden vormen de basis voor een voorlopig ontwerp.  Eventueel worden meerdere schetsen gemaakt. Aan de hand van het voorlopig  ontwerp kan een raming  gemaakt worden van de kosten van de uitvoering .

3 Definitief ontwerp 

Het voorlopig ontwerp wordt met eventuele aanpassingen uitgewerkt in een definitief ontwerp. Met het definitive ontwerp worden bij verschillende   bedrijven en aannemers offertes aangevraagd voor de uitvoering. Zo wordt het budget bewaakt en onverwachte  kosten zo mogelijk vermeden.

 

4 Uitvoering 

Het definitieve ontwerp kan door Emmy Postma Interior Design worden uitgevoerd. Dat betekent dat alle zorgen uit handen genomen worden, dagelijks toezicht wordt gehouden over de voortgang en dat evt onverwachte problemen worden voorkomen of snel worden opgelost en strike budget bewaking. Daarmee betaalt zich de investering  van het inzetten van Emmy Postma Interior  Design  zich dubbel en dwars terug. Het scheelt veel geld, tijd, stress en teleurstelling.  Tijdens het hele proces is er intensief overleg met de opdrachtgever over de voortgang van het project!

schetsen interior ontwerp
schetsen ontwerp binnenhuis

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren